Кто такая Палута Бадунова?Какой след оставила в истории Беларуси?

1
Впрочем, для разных течений народничества характерны различные взгляды на устройство экономики и государства - можно рассматривать и анархизм как радикальное, безгосударственное течение народничества. Ведь на формирование народнических идей оказали колоссальное влияние взгляды Бакунина, который, наряду с Герценом, Лавровым и Михайловским стоит у истоков этого движения.

БПСР активно участвовала в организации повстанческой борьбы против германских войск. В отношении большевиков позиция этой организации была, к сожалению, противоречивой: не желая сливаться с этой партией и признавать ее главенство, беларуские эсеры не осознавали и необходимость беспощадной борьбы против большевизма (при возможном союзе с его левыми неленинистскими и анти-ленинскими течениями вроде группировок рабочей оппозиции), не представляли опасностей, связанных с диктатурой большевистского ЦК и военным коммунизмом. Так, летом 1920 м г. беларуские эсеры высказывались за сотрудничество с большевиками, но...
0 0
2
Палута Бадунова: мадэль беларускай пасіянарнасці 2 Валянціна Лебедзева, «Наша ніва» 11.12.2014, 23:30 2,558

Подзвіг і трагедыя Палуты Бадуновай — жанчыны і палітыка — варты таго, каб памяць аб ёй жыла ў шырокай грамадскай свядомасці.

У палітычнай гісторыі Беларусі жаночае імя было і застаецца найвялікшай рэдкасцю. Палута Бадунова (1885—1938) мала вядомая шырокаму грамадству яшчэ і па прычыне прыналежнасці да генерацыі нацыянальных дзеячоў, надоўга выкрэсленых з гістарычнай памяці.

Тым не менш, біяграфія П. Бадуновай падаецца нам цікавай не толькі для аднаўлення гістарычнай памяці, але і для аналізу жаночага лідарства ў палітычным жыцці Беларусі ХХ ст.

Палута Бадунова

На рубяжы ХІХ—ХХ ст. сацыякультурныя перадумовы для новай мадэлі жаночых паводзін толькі пачыналі нараджацца. Жанчынам рабіліся даступныя спецыяльная адукацыя і прафесійная дзейнасць. П. Бадунова не абмінула гэтыя магчымасці, хаця галоўным чыннікам яе самарэалізацыі, на наш погляд, сталі...

0 0
3

Цяжка знайсці больш значнае жаночае імя ў палітычнай гісторыі Беларусі XX стагоддзя, як Палута Бадунова: сябра ЦК Беларускай Сацыялістычнай Грамады, міністр урада Беларускай Народнай Рэспублікі, сакратар ЦК партыі беларускіх эсэраў, арганізатар антыпольскага партызанскага руху ў 1919 годзе, палітычная эмігрантка і рээмігрантка, ахвяра бальшавіцкага тэрору.

Нарадзілася Паліна Аляксандраўна Бадунова 7 верасня 1885 года ў Навабеліцы, прадмесці павятовага на той час Гомеля, які якраз уступаў у перыяд бурнага ўздыму.Сям'я Бадуновых была вядомай і ўплывовай у прадмесці. Паводле сямейнага падання, яна вяла свой радавод ад данскога казака, які ў XVIII стагоддзі пасля паўстання Емяльяна Пугачова збег у гэты край і ажаніўся з мясцовай сялянкай, выкупіўшы яе з прыгону.Палута была выхаваная ў расейскай вялікадзяржаўнай культурнай традыцыі,але праца ў вясковых школах адкрыла ёй зусім іншы свет - свет беларускага сялянства, носьбіта унікальнае мовы, багатай і арыгінальнай традыцыйнай...

0 0
4

Доўгае вяртанне на Бацькаўшчыну

Палута Бадунова... Што кажа нам, сённяшнім, гэтае імя? У сучасных энцыклапедычных даведніках знаходзім, што яна была адным з лідэраў Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, сябрам Рады і Народнага Сакратарыята Беларускай Народнай Рэспублікі, стаяла на пазіцыях незалежнасці Беларусі, вызнавала сацыялістычную ідэалогію... урэшце, у 1937 годзе была арыштавана сталінскім НКВД і неўзабаве расстраляна. За гэтымі сціслымі радкамі - жыццё неардынарнай асобы, якая для многіх беларускіх патрыётаў у 1920-х га-дах ўвасабляла сабой вобраз нязломнай змагаркі за незалежную Беларусь, сімвал непераможнасці беларускага духу. Не так многа ў найноўшай гісторыі нашай краіны было такіх асобаў, як Палута Бадунова (а тым больш жанчын), якія валодалі дарам уплываць на свядомасць людзей, будзіць у іх пачуццё нацыянальнай годнасці, гуртаваць-і весці за сабой пад лозунгамі нацыянальнай рэвалюцыі. Яна выразна вылучалася ў асяродку тагачасных беларускіх палітыкаў,...

0 0
5

Общество
Гомельские общественные активисты 25 марта возложили цветы в Новобелицком районе к месту, где стоял дом гомельской учительницы, министра Белорусском Народной Республики Полуты Бодуновой.

По поводу события председатель областной организации ОГП Василий Поляков заявил:

"Это уже стало у нас традицией, потому что, если говорить о БНР, в Гомеле нужно в первую очередь вспоминать Полуте Бадунову — народного секретаря опеки в руководстве Белорусском Народной Республики. И мы каждый год приходим на это место, где жила Палута Бодунова, наша знаменитая землячка ".

Наталья Щукина, член ОГП


На месте семейного дома Бодунова — небольшой газон и тротуар, вымощен плиткой. Рядом — многоэтажки. Никакого упоминания о доме Полуты Бодуновой нет.

"Власти не хотят ничего делать такого, что так или иначе напоминает БНР, ее символы — герб« Погоня », бело-красно-белый флаг. Безусловно, Палута Бодунова — это именно упомянутые символы,...

0 0
6

24 ноября на российском «Первом канале» (а на следующий день на ОНТ) вышло ток-шоу «Время покажет», на котором обсуждали, как история влияет на отношения Беларуси и Украины с Россией. На шоу говорили про книгу белорусского историка Олега Трусова, День Воли в Минске, Слуцкое восстание. Основной вопрос, поставленный ведущими, — пытается ли Беларусь отделиться от России и пойти путем Украины.

Ведущий Артем Шейнин. Скриншот с видео программы

В начале обсуждения гостям показали сюжет про книгу Олега Трусова, историка и археолога, главы «Таварыства беларускай мовы», «Гісторыя сярэднявечнай Еўропы. V-XV стст.».

«Авторы издания анонсировали это событие как презентацию первых учебников по истории, написанных с белорусской точки зрения», — говорит голос за кадром.

И следом цитирует Трусова: «Многие народы вместе с россиянами опоздали от нас лет на 300. Мы нация, которая старше россиян на 200 лет. А украинцы старше нас на 50 лет. Мы создали массу государств славянских. И...

0 0
7
Восстание 1830 года "Идеи, которые лежат в основании нашего современного мира — меритократия, равенство перед законом, права собственности, религиозная терпимость, современное секулярное образование, здоровые финансы, и так далее — были взяты под защиту, консолидированы, кодифицированы и географически распространены Наполеоном. К ним он добавил рациональную и эффективную местную администрацию, конец деревенского бандитизма, поощрение наук и искусств, отмену феодализма и крупнейшую кодификацию законов со времён падения Римской империи." A. Roberts, Visiting Professor at the Department of War Studies, King's College London Восстание 1830-1831 годов — национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, Беларуси и Правобережной Украины. В годы Наполеоновских войн на землях Польских было было создано Герцогство Варшавское (позже царство Польское), Наполеон поддерживал создание Временного правительства ВКЛ. Наполеоновские войны...
0 0